RENTAL

&

INSTALLATION

SCAFFORDING

 

SERVICE

Arrow Down

บริการ

S__6209540.jpg

งานเช่านั่งร้าน

บริการให้เช่านั่งร้านทุกรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน

144573.jpg

งานติดตั้งนั่งร้าน

รับติดตั้งนั่งร้าน ทุกรูปแบบ ตั้งแต่โครงการอาคารสูง โรงงาน รวมไปถึงอาคารทั่วไป โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10ปี

JIB JIB total 2015.jpg

การออกแบบ

รับออกแบบ งานติดตั้งนั่งร้านพร้อมทำรายการคำนวณของระบบวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัย

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เปตรา (ประเทศไทย) จำกัด​

               "บริษัท เปตรา (ประเทศไทย) จำกัด" ดำเนินธุรกิจด้านงานเช่า - ติดตั้งนั่งร้าน  เพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561   โดยเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทแสงใส คอนสตรัคชั่น  โดย จากทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 3,000,000.00 บาท                  ด้วยความโดดเด่นในงาน   เช่า-ติดตั้งนั่งร้าน โดยเฉพาะงานติดตั้งนั่งร้าน เรายึดถือด้านความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความใส่ใจทุกรายละเอียด พร้อมจัดราคาที่เหมาะสม จนทำให้ผลงานเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา 

วิสัยทัศน์

 

                              "กลุ่มบริษัท เปตรา(ประเทศไทย)" มุ่งมั่นจริงใจบริการ ด้วยการนำเสนอสินค้า วัสดุ-อุปกรณ์เครื่องมืองานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีจาก นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก้าวไกล เป็นผู้ให้คำปรึกษางานบริการงาน ระบบ เพื่อนำมาซึ่งความสุขความพึงพอใจของลูกค้า มีความเจริญที่ยั่งยืนควบคู่กับ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พันธกิจ

                    “เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแล ใส่ใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้                                                                                                                          “ลูกค้า" นำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีจากนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยความ ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ                                                                                         "องค์กร" เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                            "พันธมิตร" เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมาย ทางธุรกิจร่วมกัน                                                                                    "พนักงาน" เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพและมอบโอกาสสู่ ความก้าวหน้า แก่พนักงาน                                                                                                                      "ผู้ถือหุ้น" เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เพื่อมอบ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และต่อเนื่อง แก่ผู้ถือหุ้น                     

                     "สังคมและชุมชน" เสริมสร้าง "คนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม" ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เกิด ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

 
 

ผลงานของเรา

 
 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยคำถามหรือคำแนะนำใด ๆ กรุณาโทร: 084-784-9262 หรือกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานใหญ่

123/68 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tel: 084-7849262 คุณสมเจตน์ น้ำฟ้า (อ๊อฟ) ฝ่ายขาย

Email : somjaet54@gmail.com

Tel: 080-1868499 คุณสุพชร ชาวโพธิ์หลวง (เอื้อ) ฝ่ายขาย

Email : supachara007@gmail.com

Tel: 02-005-9110

Thanks for submitting!

สอบถามสมัครงาน

หากต้องการสมัครงาน โปรดส่งจดหมายปะหน้าพร้อมกับ RESUME ของคุณ ถึง: khawanphitcha.pt@gmail.com