งานติดตั้งนั่งร้าน

1/12

รูปแบบการติดตั้งนั่งร้าน 

นั่งร้านขาคู่ (Double  Scaffording)

รูปแบบการติดตั้งนั่งร้าน 

นั่งร้านขาเดี่ยว (Single  Scaffording)

1/9
1/14

รูปแบบการติดตั้งครอบลิฟท์ 

นั่งร้านครอบลิฟท์ (Passenger  Lift)

 

รูปแบบการติดตั้งBEAM

 

การติดตั้งบีม (Beam  Scaffording)

1/14